Varianta vytvoření grafických podkladů naším grafikem

Tato varianta zahrnuje

Jak bude postupováno při překročení pracnosti

Tato varianta NEZAHRNUJE


Varianta dodání vlastních tiskových podkladů v pdf

Tato varianta platí za následujících podmínek

Tato varianta zahrnuje

Jak bude postupováno při překročení pracnosti